Έγκριση μετακίνησης οχήματος του Δήμου εκτός των ορίων του Δήμου Δεσκάτης.