Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων.