Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ και του Δήμου Δεσκάτης για την « Ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας για την αποκομιδή των ΑΣΑ στο Δήμο Δεσκάτης από τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.»