Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής, στο δημοτικό Υπάλληλο Καραστέργιο Ευθύμιο για την πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Δαπάνη εργασίας μετατόπισης στύλου για την κατασκευή γέφυρας στην Τ.Κ.Δασοχωρίου για την εκτέλεση του Δημοτικού έργου.