Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων-Πετρέλαιο θρμανσης για τισ ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας Δεσκάτης 2019