Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια-ΣΤΙΣ 22-09-2021 ΜΕ ΘΕΜΑ “ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ-ΝΕΑ ΚΥΑ 55040/26.07.2021 (ΦΕΚ 3251, ΤΕΥΧΟΣ Β΄)