Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια-Συμμετοχή υπαλλήλου του Δήμου σε on line επιμορφωτικό σεμινάριο στις 07/06/2021 με θέμα: «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ & ΤΩΝ ΝΠΔΔ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ»-ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ