Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕ ON-LINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΔΑΥΚ” ΣΤΙΣ 8/10/2020 ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η FORUM TRAINING