Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια-ON-LINE ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΕΣΟΔΑ Ο.Τ.Α.” ΣΤΙΣ 14-15/10/2021 & 19-20/10/2021