Χορήγηση ανώτερου κλιμακίου στoν ειδικό συνεργάτη του Δήμου Δεσκάτης ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟ του ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ του κλάδου T.E. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ