: Χορήγηση ανώτερου κλιμακίου στην ΜΟΝΙΜΟ υπάλληλο του Δήμου Δεσκάτης ΤΣΙΚΡΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του κλάδου ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ