ΧΕΠ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΠΑΣΙΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ”