ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ