ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 74/2017 ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ