ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 73/2017 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2016