ΑΠΟΦΑΣΗ 236-21 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 2022-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021