ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2021 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης κρατικών αυτοκινήτων για τις ανάγκες του προγράμματος Βοήθεια Στο Σπίτι.