Αποδοχή ποσού 35.951,74 € και 107.876,23 € του ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για το έργο « Ύδρευση Παλιουριάς – Παναγιάς »