Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης 23.410,00€ από το υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ