Αποδοχή χρηματοδότησης από Δ.Σ. ποσού 20.359,51€ για το έργο « Ασφαλτόστρωση δρόμου από διασταύρωση προς Παλιοπαναγιά».