Αποδέσμευση. Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων-ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΕ 2020-ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.)