Απ. 179-19 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΠΑΓΚΡΑΤΣΑ – ΚΕΡΑΜΙΔΑ -ΝΑΥΠΑΚΤΟ.