Ανάθεση της εργασίας :«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΜΟΥΤΟΥ» Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ»