Ανακατασκευή κυβόλιθων , κατασκευή βρύσης στο πρώην Δημοτικό Σχολείο και επέκταση υπονόμου στο Γήλοφο