ΑΑΥ 394 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 87 ΑΑΥ. Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης