Υποβλήθηκε πρόταση για το έργο «Μελέτη βελτίωσης βατοτητας δασικών δικτύων αντιπυρικής προστασίας
Υποβλήθηκε πρόταση για το έργο «Μελέτη βελτίωσης βατοτητας δασικών δικτύων αντιπυρικής προστασίας

Υποβλήθηκε πρόταση για το έργο «Μελέτη βελτίωσης βατοτητας δασικών δικτύων αντιπυρικής προστασίας Δημοτικού Δάσους Καρπερού Δήμου Δεσκάτης. Αφορά χρηματοδότηση ποσού 177.000 ευρώ.

 
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η συντήρηση-βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου αποσκοπεί στη βατότητα και την απρόσκοπτη προσπέλαση των δασικών δρόμων. Ένα καλά συντηρημένο δασικό δίκτυο, προσπελάσιμο καθ´ όλη τη διάρκεια του χρόνου, διευκολύνει την γρήγορη και ασφαλή μεταφορά, τόσο των συνεργείων επιτήρησης-πρόληψης, όσο και των συνεργείων κατάσβεσης-πυρόσβεσης, συμβάλλοντας έτσι στη συνεχή επιτήρηση-πρόληψη, αλλά και άμεση καταστολή-κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών. Το έργο ανήκει στα ειδικά δασοτεχνικά έργα του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν.998/79 «Περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεως της Χώρας», ως κύριο έργο προστασίας δασών.