ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ.
Υπογράφηκε στις 15 Νοεμβρίου 2023, ανάμεσα στον Δήμο Δεσκάτης και την εταιρία με την επωνυμία «Χ.Ν. ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» η υπ. αριθμ. πρωτ. 6345/15-11-2023 σύμβαση προμήθειας δύο [2] ημιφορτηγών 4Χ4, συνολικού ποσού 166.656,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020».
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει, εντός προθεσμίας δέκα [10] μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, να προμηθεύσει τον Δήμο Δεσκάτης με δύο ημιφορτηγά 4Χ4 τα οποία θα διαθέτουν το καθένα ως παρελκόμενο εξοπλισμό, λεπίδα αποχιονισμού, αλατοδιανομέα και πυροσβεστικό συγκρότημα.
Έτσι, ο Δήμος Δεσκάτης, εμπλουτίζει τον ήδη υφιστάμενο στόλο των οχημάτων του, με δύο ακόμη νέα, προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα σε περιόδους έντονων καιρικών φαινομένων [χιονοπτώσεις και πυρκαγιές].
Γραφείο Τύπου Δημάρχου