ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Υπογράφηκε η σύμβαση του έργου: «Εργασίες βελτίωσης – ανακαίνισης ανοικτών γηπέδων Δεσκάτης», ανάμεσα στο Δήμο Δεσκάτης και την ανάδοχο εταιρία με την επωνυμία: «DIALETI ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ».
Το έργο, σύμφωνα με το περιεχόμενο της σύμβασης, είναι συνολικού προϋπολογισμού 384.848,50 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα εκτελεστεί εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα [12] μηνών και οι επιμέρους εργασίες που προβλέπονται είναι οι εξής: α] Η ανακατασκευή και συντήρηση του ταρτάν του γηπέδου της Δεσκάτης, β] Η προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων στα γήπεδα της Δεσκάτης, της Δήμητρας και του Καρπερού, γ] Η ολοκλήρωση των αποδυτηρίων του γηπέδου της Δήμητρας, και δ] Η αντικατάσταση του φυσικού χλοοτάπητα του γηπέδου της Δήμητρας και η περίφραξη του ίδιου γηπέδου.
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και εντάχθηκε σ’ αυτό με την υπ. αριθμ. πρωτ. 62489/29-9-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν υποβολής της σχετικής από 19-12-2019 αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Δεσκάτης.
Γραφείο Τύπου ΔημάρχουGH