ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
 
Ολοκληρώθηκε, στις 26-5-2023, η διαδικασία της υπογραφής της σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού της πόλης της Δεσκάτης», ανάμεσα στο Δήμο Δεσκάτης και την εταιρία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ».
Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 727.673,89 ευρώ και η ανάδοχος
                                                       εταιρία οφείλει να το εκτελέσει εντός έτους από την υπογραφή της σύμβασης.
 
Γραφείο Τύπου Δημάρχου