ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
 
Μετά την προγραμματική σύμβαση που είχε συναφθεί ανάμεσα αφενός την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών και αφετέρου τον Δήμο Δεσκάτης, για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση πρόσβασης σταβλικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων Γρεβενών Α΄ φάση – Δήμος Δεσκάτης – Δικαιούχος Π.Ε. Γρεβενών», υπογράφηκε στις 29-5-2023, η σύμβαση εκτέλεσης του παραπάνω έργου, ανάμεσα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τον ανάδοχο του έργου.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.350.000 ευρώ, χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και αφορά, κατά κύριο λόγο, τη βελτίωση της πρόσβασης σταβλικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων του οικισμού της Παλιουριάς του Δήμου Δεσκάτης.
 
Γραφείο Τύπου Δημάρχου