ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Υπογράφηκε στις 17-10-2023 ανάμεσα στους εκπροσώπους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Δεσκάτης, το πρακτικό της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης που αφορά την προμήθεια υλικών ύδρευσης για την υδροδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του Δήμου Δεσκάτης.
Το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας [σωλήνες ύδρευσης για την υδροδότηση σταβλικών εγκαταστάσεων του Δήμου Δεσκάτης, μήκους 7.500μ. διαμέτρου DN 32 mm και μήκους 6.700 μ. διαμέτρου DN 63 mm], ήδη παραδόθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στον Δήμο Δεσκάτης και συντάχθηκε προς τούτο το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου Δεσκάτης.
Γραφείο Τύπου Δημάρχου