ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Ολοκληρώθηκε πρόσφατα, στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου «Δράσεις για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιϊας [βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις]» του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 868.000,00 ευρώ, η ασφαλτόστρωση τριών αγροτικών δρόμων που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια του οικισμού της Δεσκάτης, του Δήμου μας και ειδικότερα: α] από τον «Αϊ Λιά» μέχρι τη διασταύρωση προς «Βλαχόστρατα», β] στο «Μέλοβο», από το σημείο όπου βρίσκεται η αρχαιότερη βαλανιδιά της Ευρώπης, μέχρι την εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου και γ] από τον στάβλο του Οικονόμου μέχρι την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου.
Επίσης, στο στάδιο της δημοπράτησης [καταληκτική ημερομηνία η 28-12-2023], βρίσκεται το έργο με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών της Δ.Ε. Δεσκάτης του Δήμου Δεσκάτης», επίσης του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 1.615.000,00 ευρώ, όπου το φυσικό αντικείμενο του έργου προβλέπει τη βελτίωση της βατότητας αγροτικών δρόμων της δημοτικής ενότητας Δεσκάτης, συνολικού μήκους 13,5 χιλιομέτρων περίπου. Οι προς κατασκευή δρόμοι είναι: α] ο δρόμος «Ριζού – Οξυάς, β] ο δρόμος προς «Πρόδρομο», γ] ο δρόμος προς εγκαταστάσεις «Λάμαρη», δ] ο δρόμος «Σφαγεία – Παλιογκορτσιά», ε] ο δρόμος «Σφαγεία προς Λάη», και στ] ο δρόμος προς φράγμα «Βουτανά».
Τέλος, ολοκληρώνεται η προεργασία [αιτήματα, καταγραφή, συλλογή αδειών λειτουργίας, κλπ.] για όλες τις σταβλικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν στο Δήμο Δεσκάτης και είναι σε λειτουργία, προκειμένου να ασφαλτοστρωθούν οι δρόμοι που οδηγούν σ’ αυτές, από το αντίστοιχο πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Γραφείο Τύπου Δημάρχου