Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της εξάλειψης της Βίας των γυναικών παραθέτουμε τον χαιρετισμό της Γενικής Γραμματέως Οικογενειακής πολιτικής και Ισότητας των φύλων ,κ. Μ Συρεγγέλα και την πρόσκληση για την εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της εξάλειψης της Βίας των γυναικών παραθέτουμε τον  χαιρετισμό της Γενικής Γραμματέως Οικογενειακής πολιτικής και Ισότητας των φύλων ,κ. Μ Συρεγγέλα και την πρόσκληση για την εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΕΠΙΣ ΠΕΠΙΣ (2)

http://womensos.gr/