ΒΛΑΒΗ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΛΑΒΗ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΗΤΡΑ

Στην Δημοτική Ενότητα Χασίων του Δήμου Δεσκάτης στην Δήμητρα στον Κεντρικό Σταθμό υπάρχει βλάβη του ΟΤΕ.

Μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη δεν θα υπάρχει πρόσβαση στο INTERNET καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία για τις επόμενες ώρες ίσως και για 24 ώρες.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ