Βίντεο ευαισθητοποίησης των δημοτών για την πρόληψη και τον προσυμπτωματικό έλεγχο για την οστεοπόρωση από τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ
Βίντεο ευαισθητοποίησης των δημοτών για την πρόληψη και τον προσυμπτωματικό έλεγχο για την οστεοπόρωση από τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ
Βίντεο ευαισθητοποίησης των δημοτών για την πρόληψη και τον προσυμπτωματικό έλεγχο για την οστεοπόρωση από τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ
 
Βασικός στόχος των ΚΕΠ Υγείας είναι η ενημέρωση όλων των πολιτών και η διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων για 11 κύρια νοσήματα, προτεινόμενα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για τα οποία έχει αποδειχθεί με μελέτες πως η έγκαιρη προληπτική παρέμβαση και ανίχνευση τυχόν συμπτωμάτων κρίνεται αποτελεσματική και μπορεί να σώσει ζωές.