Την Τετάρτη 28/02/2018 τα σχολεία του Δήμου Δεσκάτης θα ξεκινήσουν στις 10:00 π.μ.
Την Τετάρτη 28/02/2018 τα σχολεία του Δήμου Δεσκάτης θα ξεκινήσουν στις 10:00 π.μ.

Λόγω χαμηλών θερμοκρασιών τα σχολεία στο ΔΗΜΟ Δεσκάτης την Τετάρτη 28/02/2018 θα ξεκινήσουν την λειτουργία τους στις 10:00 π.μ..

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ