Τηλέφωνα Ανάγκης
Τηλέφωνα Ανάγκης

Από 18/3/2020 θα λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο για την καταγραφή των απόρων και οικονομικά αδύναμων κατοίκων όπως και των αιτημάτων και την ανάγκη των κατοίκων που αδυνατούν η δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν.

Τηλέφωνο 2462351112
                   2462351101

Γραφείο Τύπου Δημάρχου