ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 4-2024

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10 2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

Σας καλούμε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΝΙΚΟΣ Ι. ΜΙΓΚΟΣ» η οποία θα πραγματοποιηθεί την 22 α Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ , για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός εκπροσώπων των Δήμων – Μετόχων της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται με τακτικό μέλος στο ΔΣ της εταιρείας

2. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών για τις συμβάσεις τροφίμων, καυσίμων και προμήθειας εκπαιδευτικού υλικού των παιδικών σταθμών του Δήμου Δεσκάτης έτουςς 2024

3. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δεσκάτης Έτους 2023

4. Επί αιτήματος Ποδοσφαιρικού Ομίλου Δεσκάτης για παραχώρηση χώρου στέγασης των γραφείων του συλλόγου

5. Επί αιτήματος της εταιρείας “ ILIAKO POWER VI “ για καθορισμό χρήσεων γης 6. Λήψη απόφασης για την ίδρυση και λειτουργία Πασχαλινού θεματικού πάρκου

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Μανησιώτη Σοφία