ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης
Σας καλούμε στην Τρίτη (3 ) Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην
αίθουσα συνεδριάσεων «ΝΙΚΟΣ Ι. ΜΙΓΚΟΣ» η οποία θα πραγματοποιηθεί την 2 ην
Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 μ.μ , για λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση Προϋπολογισμού ΑΝΔΡΟΜΑΝΑΣ έτους 2023
2.Συζήτηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από
ΑΠΕ (Φωτοβολταϊκά στοιχεία) ισχύος 60MW με ενσωματωμένη Αποθήκευση
Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 108MW με χρήση συσσωρευτών και Υποσταθμός (Υ/Σ)
ανύψωσης μέσης/υψηλής τάσης, στη θέση «Κούκκος» και τη γραμμή μεταφοράς
υψηλής τάσης, των Δήμων Γρεβενών, Δεσκάτης και Κοζάνης, Περιφεριακών Ενοτήτων
Γρεβενών και Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
3. 2 η Παράταση προθεσμίας του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 1 ου Δημοτικού
Σχολείου Δεσκάτης»
4. 2 η Παράταση προθεσμίας του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 2 ου Δημοτικού
Σχολείου Δεσκάτης»

5. 2 η Παράταση προθεσμίας του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 1 ου
Νηπιαγωγείου Δεσκάτης»
6. 2 η Παράταση προθεσμίας του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 2 ου
Νηπιαγωγείου Δεσκάτης
7. 2 η Παράταση προθεσμίας του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου
Δεσκάτης»
8. 2 η Παράταση προθεσμίας του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση ΕΠΑΛ
Δεσκάτης»
9. 2 η Παράταση προθεσμίας του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση Λυκείου
Δεσκάτης»
10. 4 η Παράταση προθεσμίας του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση Νηπιαγωγείου
Δήμητρας»
11. 4 η Παράταση προθεσμίας του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού
Σχολείου Δήμητρας»
12. 3 η Παράταση προθεσμίας του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού
Σχολείου Καρπερού»
13. 3 η Παράταση προθεσμίας του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου
Καρπερού»
14.Χορήγηση «Άδειας Διενέργειας Ψυχαγωγικών Τεχνικών Παιγνίων με Παιγνιόχαρτα

Εντός Κ.Υ.Ε.»

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος
Μυλωνάς

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Κόγιος Ν. Ζήσης