ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε τακτική  συνεδρίαση
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε τακτική  συνεδρίαση

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
 2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

 

       Σας καλούμε στην δέκατη Πέμπτη (15) τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΝΙΚΟΣ Ι. ΜΙΓΚΟΣ» η οποία θα πραγματοποιηθεί την  22ην  Σεπτεμβρίου  2022, ημέρα   Πέμπτη    και ώρα 19:00 μ.μ  ,  για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Τρικοκκιάς.
 2. Αίτημα του Α.Ο. ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΥ για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου.
 3. Ορισμός 9μελούς Επιτροπής διαχείρισης δομής συσσιτίου
 4. Ορισμός Επιτροπής του έργου με τίτλο: Δήμος Δεσκάτης-Όψεις της Ιστορίας και του Πολιτισμού.
 5. Έγκριση της υπ. αριθμ. 25/2022 Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας  Ανδρομάνα του Δήμου Δεσκάτης, με θέμα Τροποποίηση ΟΕΥ
 6. Τρόπος υλοτόμησης του Δημοτικού Δάσους  της  Κοινότητας  Καρπερού.
 7. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ του έργου «Κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 60,48432MWp, διασυνδεδεμένου με το σύστημα, στη θέση «ΜΠΟΓΙΑ ΠΕΤΡΑ» & «ΧΑΛΙΚΙΑ», της Τ.Κ. Καρπερού, της Δ.Ε. Χασίων, του Δ. Δεσκάτης, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».
 8. Τροποποίηση προϋπολογισμού για ενίσχυση ΚΑ
 9. Αποδοχή ποσού 7.947,04€ της ΣΑΕ055 από το «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών των Πυρκαγιών έτους 2021».
 10. Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης 23.424,81€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ έτους 2022

 

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς

 

                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ    

                                                          Κόγιος Ν. Ζήσης