Συνάντηση Δημάρχου
Συνάντηση Δημάρχου

                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

   Στις 8-2-2022, ο δήμαρχος του Δήμου Δεσκάτης, Δημήτριος Κορδίλας, είχε συνάντηση στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ στην Αθήνα, με τον διευθυντή μελετών, κατασκευών υδροηλεκτρικών έργων κ. Κων/νο Σακελλαριάδη.

   Στη  συζήτηση που έγινε, ο δήμαρχος έθεσε υπόψη του στελέχους της ΔΕΗ, τα ζητήματα που αφορούν την πρόοδο της εκτέλεσης των ανταποδοτικών έργων της ΔΕΗ για την κατασκευή του φράγματος του Ιλαρίωνα, καθώς και για την πρόοδο της σύνταξης των δύο μελετών που αφορούν την ορνιθοπανίδα και την ιχθυοπανίδα, όπου το στέλεχος της ΔΕΗ δεσμεύθηκε ότι και οι δύο μελέτες θα είναι έτοιμες εντός του έτους 2022.

Γραφείο Τύπου Δημάρχου