Στην δοκιμαστική λειτουργία του εργοστασίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Δεσκάτης κ. Καραστέργιος Δημήτριος.
Στην δοκιμαστική λειτουργία του εργοστασίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας παραβρέθηκε  ο Δήμαρχος Δεσκάτης κ. Καραστέργιος Δημήτριος.

MPOMPOLAS

Το εργοστάσιο αυτό αποτελεί το πρώτο έργο ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα και είναι ένα υπόδειγμα περιβαλλοντικού έργου με προστιθέμενη αξία και στην τοπική απασχόληση και ανάπτυξη .
Ακόμη επιτυγχάνει σημαντικά περιβαλλοντικά αποτελέσματα όπως εκτροπή από ταφή βιοαποδομήσιμων >80%, επιπλέον ανακύκλωση της διαλογής στην πηγή >35%. Με την κατασκευή του εργοστασίου διαχείρισης απορριμμάτων η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης των βασικών υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων οι οποίες με τα υπό σχεδιασμό πράσινα σημεία αστικού τύπου και τα κέντρα επαναχρησιμοποίησης υλικών, θα εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις επίτευξης των στόχων της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ