Συνάντηση του Δημάρχου Δεσκάτης με την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Συνάντηση του Δημάρχου Δεσκάτης με την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Με την υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κυρία Όλγα Γεροβασίλη συναντήθηκε ο δήμαρχος Δεσκάτης και τις κατέθεσε τις απόψεις του που αφορούν στην αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Δήμος Δεσκάτης και γενικότερα η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού από την εφαρμογή της διοικητικής μεταρρύθμισης του “Καλλικράτη”.
Κυριότερα από τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν είναι:
– Η υποστελέχωση των υπηρεσιών και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από το πρόγραμμα κινητικότητας ιδιαίτερα στους μικρούς δήμους.
– Η ανάγκη θέσπισης αντικειμενικών οργανογραμμάτων που θα συνοδεύονται με τις πιστώσεις για προσλήψεις προσωπικού ώστε να επιτευχθεί η διοικητική αυτοτέλεια και η οικονομική επάρκεια των δήμων.
-Η αντιμετώπιση του ανορθόδοξου φαινόμενου, της αναντιστοιχίας αρμοδιοτήτων και πόρων.
-Η πάταξη της γραφειοκρατίας με την θέσπιση κανόνων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης , και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.
– Η εφαρμογή σε όλους τους δήμους της ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και χρήσης της ψηφιακής υπογραφής.
-Η εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης δομών και προσωπικού με αντικειμενικά κριτήρια και διαφανείς διαδικασίες.
– Η σαφής διάκριση αρμοδιοτήτων μεταξύ περιφέρειας και δήμων.
Οι δήμοι είναι αυτοί που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος της διοίκησης αντιμετωπίζοντας λόγω της εγγύτητας και της αμεσότητας, προβλήματα της καθημερινότητας, δυστυχώς όμως χωρίς να διαθέτουν ούτε το προσωπικό ούτε τους ανάλογους πόρους.
Ο δήμαρχος Δεσκάτης τόνισε στην Υπουργό ότι θα πρέπει να δείξει αποφασιστικότητα ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι χρόνια στρεβλώσεις , οι παθογένειες και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι δήμοι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο ρόλο τους. Αυτό που απαιτείται δεν είναι απλά ανασυγκρότηση του συστήματος διοίκησης αλλά επανίδρυση των δομών με βάση τις σύγχρονες επιταγές και απαιτήσεις των καιρών.
Η Υπουργός συμφώνησε ότι όντως χρειάζονται άμεσα μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές αλλαγές ώστε η αυτοδιοίκηση να μπορέσει να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά.

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ