ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ

31154168_10212077767359449_2474784177707286528_n 31124507_10212077771519553_2055621710652112896_n

Στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων με λίμνες συμμετείχε ως επίσημο μέλος ο Δήμος Δεσκάτης .
Οι βασικοί στόχοι του δικτύου είναι :
– Η προστασία της βιοποικιλότητας της διατήρησης των οικοσυστημάτων λιμνών.
– Η κοινή δραστηριοποίηση των μελών για την προαγωγή πολιτιστικών μορφωτικών κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.
– Η τουριστική προβολή και η αειφόρος ανάπτυξη των περιοχών. Η εύρεση και συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
– Η κοινή δράση και συνεργασία με επιστημονικά εκπαιδευτικά κέντρα και ιδρύματα.
– Η ανταλλαγή ιδεών γνώσεων πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των μελών του δικτύου.
Ειδικότερα κύριο στόχο με την ένταξη του Δήμου μας στο δίκτυο, αποτελεί να διεκδικήσουμε από τη Δ.Ε.Η., αντισταθμιστικό τέλος ύδατος από την λειτουργία του υδροηλεκτρικού εργοστασίου. Καθώς επίσης και να εξασφαλίσουμε τις αδειοδοτήσεις για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων αθλητισμού και αναψυχής στην τεχνητή λίμνη του ΙΛΑΡΙΩΝΑ .
Στη Γενική Συνέλευση ο Δήμος εκπροσωπήθηκε από τον Αντιδήμαρχο κ. Χατζηζήση Λάμπρο και τον Ειδικό Συνεργάτη του Δήμου κ. Μπαλάφα Ιωάννη.

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ