ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ 15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ 15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ο Δήμαρχος Δεσκάτης κ. Καραστέργιος Δημήτριος παραβρέθηκε στο 15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Γ.Β.Ε.) που πραγματοποιήθηκε στις 6-7 Δεκεμβρίου στην Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου διεξήχθη και το παρακάτω σεμινάριο που αφορά και όλους τους ΟΤΑ με θέμα «Οργάνωση, Διοίκηση και Διαδικασία Αδειοδότησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ».

Επίσης παραχωρήθηκε υλικό Κανονισμών Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Κλειστών Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίων, Ανοιχτών Γηπέδων Ποδοσφαίρου, κλπ), Συμφωνητικών Δωρεάν Παραχώρησης για Χρήση Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Συμφωνητικών Παραχώρησης για Χρήση Αθλητικών Εγκαταστάσεων με Οικονομικό Αντάλλαγμα, Συμφωνητικών Παραχώρησης για Πραγματοποίηση Καλλιτεχνικών ή άλλων Εκδηλώσεων, κλπ, με τα οποία ρυθμίζονται τα ζητήματα αστικής και ποινικής ευθύνης καθώς και μια σειρά άλλων ζητημάτων.

Τέλος δόθηκαν οδηγίες για την αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων και αρκετό ακόμα υποβοηθητικό υλικό για την οργάνωση και διοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων ή φορέων που διοικούν και διαχειρίζονται αθλητικές εγκαταστάσεις.

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ