Συμμετοχή Δημάρχου στη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αναπτυξιακών εταιριών ΑΝΚΟ και KAINUUN ETY OY Φιλανδίας
Συμμετοχή Δημάρχου στη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αναπτυξιακών εταιριών ΑΝΚΟ και KAINUUN ETY OY Φιλανδίας

Ο Δήμαρχος κ.Καραστέργιος Δημήτρης παραβρέθηκε στην ενημερωτική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 στο πλαίσιο του κοινού διασυνοριακού προγράμματος συνεργασίας που διαχειρίζονται οι εταιρείες ΑΝΚΟ και KAINUUN ETY OY Φιλανδίας.
Οι εταιρείες μελετούν σχέδια για ανάπτυξη και συνεργασία στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της ενέργειας, της τηλεθέρμανσης, των ορυχείων κ.ο.κ.
Η περιφέρεια του Kainuun είναι τριπλάσιας έκτασης από τη Δυτική Μακεδονία, αλλά είναι αραιοκατοικημένη, έχοντας 80.000 κατοίκων. Η εταιρεία ασχολείται με θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος, σύγχρονης τεχνολογίας, τηλεϊατρικής κ.α. Στο πλαίσιο συνεργασίας για την ανάπτυξη των παραποτάμιων και παραλίμνιων περιοχή έγινε η πρώτη αυτή συνάντηση, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως έχουν κατατεθεί από κοινού δύο προτάσεις στην Ε.Ε. , που αφορά τεχνογνωσίας σε θέματα σχεδιασμού, φυσικών πόρων κ.α.
Ειδικότερα, μεταξύ των δύο εταιρειών αναπτύσσεται συνεργασία στους τομείς των στρατηγικών σχεδιασμών των δύο περιφερειών, την καλύτερη στήριξη της επιχειρηματικότητας, ενώ τέθηκαν προς συζήτηση θέματα όπως η τηλεθέρμανση, η διαχείριση απορριμμάτων, αλλά και η ενέργεια.

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ