Σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα 2020 του Δήμου
Σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα 2020 του Δήμου

   Η συζήτηση και η ψήφιση του τεχνικού προγράμματος πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της εκτελεστικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων του Δήμου. Βέβαιο είναι πως το κάθε τεχνικό πρόγραμμα του Δημάρχου και των αντιδημάρχων (εκτελεστική επιτροπή ) δεν είναι το μοναδικό και τέλειο. Όπως σίγουρο είναι και το πως μπορεί να συμπληρωθεί από προτάσεις , έργα και δράσεις των επικεφαλής των άλλων παρατάξεων.

   Είναι εντελώς διαφορετικό όμως το να καταθέτεις προτάσεις για να βελτιώσεις ένα τεχνικό πρόγραμμα από το να συμπράττεις για να απορρίψεις το τεχνικό πρόγραμμα μιας Δημοτικής αρχής και του Δημάρχου που έχουν νωπή εντολή από τους Δημότες.

   Το τεχνικό πρόγραμμα πρέπει να είναι πεδίο συναίνεσης, συνεργασίας και γόνιμης συζήτησης. Πεδίο διαβούλευσης και συνεργασιών με τις τοπικές κοινωνίες τα συμβούλια και τους προέδρους με στόχο την επίλυση των προβλημάτων και την βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των δημοτών.

   Το κάλεσμα από μέρος μου έγινε σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο. Κάλεσμα για κατάρτιση τεχνικού προγράμματος από κοινού. Μέσα από την κατάθεση προτάσεων και απόψεων να συνταχθεί το καλύτερο δυνατόν πρόγραμμα για τον τόπο. Ένα πρόγραμμα που θα καλεσθεί ο Δήμαρχος για να το υλοποιήσει και γι αυτό να κριθεί. Αρκεί αυτό το πρόγραμμα να είναι ρεαλιστικό , υλοποιήσιμο και να αντέχει στα οικονομικά μεγέθη του Δήμου μας. ( ΣΑΤΑ ετησίως 197.000 ευρώ ). Έργα των 500.000 ευρώ χωρίς μελέτη και με μια απλή εγγραφή των 5000 και 10.000 ευρώ είναι δύσκολο έως ακατόρθωτο να υλοποιηθούν.

   Η παράταση της προεκλογικής περιόδου είναι σε βάρος των δημοτών μας και την ανάπτυξη αυτού του τόπου. Να αφήσουμε πίσω τις πικρίες του χθες να δούμε το αύριο και τα προβλήματα των δημοτών που είναι πάνω απ όλα και όλους μας.

   Η πρόσκληση συνεργασίας θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και το τέλος της θητείας αυτής της δημοτικής αρχής.

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                              -Ο-

                                                                                                                  Δήμαρχος Δεσκάτης

                                                                                                                   Κορδίλας Δημήτριος