ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ.
Με αφορμή ορισμένα πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν το έργο της «περίφραξης γύρω από το φράγμα ύδρευσης και τη δημιουργία χώρων αναψυχής στη Δ.Κ. Δεσκάτης», κρίνεται αναγκαίο να εκθέσουμε ορισμένα στοιχεία προς γνώση των συνδημοτών μας.
Φυσικά, κανένας δεν αμφισβητεί την αναγκαιότητα της εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου, ούτε βεβαίως την ανάγκη επίσπευσης της εκτέλεσής του, δυστυχώς όμως πολλές φορές στην υλοποίηση ενός έργου προκύπτουν ζητήματα τα οποία για να ξεπεραστούν απαιτούν χρόνο και δουλειά.
Κατ’ αρχήν, να διευκρινίσουμε ότι, αναλαμβάνοντας ως δημοτική αρχή τα καθήκοντά μας στις 1-9-2019, για το συγκεκριμένο έργο, αυτό που είχε προηγηθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή, ήταν η υποβολή, κατόπιν της σύνταξης της υπ. αριθμ. 109/2018 μελέτης της ΔΤΥ του Δήμου Γρεβενών και των προηγηθεισών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης, της με αριθμό πρωτ. 6905/15-10-2018 αίτησης στήριξης του Δήμου Δεσκάτης, προς την ΑΝΚΟ, στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, που περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, και την συγκεκριμένη πράξη, η οποία όμως πρόταση, για το συγκεκριμένο πάντα έργο, με το υπ. αριθμ. πρωτ. 2796/241/ΥΣΑ/10-7-2019 έγγραφο της ΑΝΚΟ, κρίθηκε μη παραδεκτή.
Εν τέλει, το συγκεκριμένο έργο εντάχθηκε, κατά τη διάρκεια της θητείας μας, στο προαναφερόμενο πρόγραμμα, με την υπ. αριθμ. 1366/28-4-2020 1η τροποποίηση της απόφασης ένταξης της ως άνω πράξης και ακολούθησε στις 25-5-2020 η σύναψη της σχετικής σύμβασης ανάμεσα στον Δήμο Δεσκάτης και την ΑΝΚΟ.
Ακολούθησαν, η υπ. αριθμ. 112/2021 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης, με την οποία τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου και εντάχθηκε το συγκεκριμένο έργο, προϋπολογισμού 308.000 ευρώ στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, καθώς επίσης και η υπ. αριθμ. πρωτ. 181/2021 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης, με την οποία εγκρίθηκε η παραπάνω αναφερόμενη με αριθμό 109/2018 μελέτη του συγκεκριμένου έργου.
Εκδόθηκαν στη συνέχεια, αντίστοιχα, οι απαιτούμενες υπ. αριθμ. πρωτ. 12.714/3-2-20121 και 193103/28-4-2021 θετικές γνωμοδοτήσεις της Διεύθυνσης Δασών Γρεβενών και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών και ανατέθηκε σε ιδιώτη μηχανικό η έκδοση της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας.
Όμως, για την έκδοση της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας από την αρμόδια Πολεοδομία Γρεβενών και αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Δήμου επί της έκτασης που πρόκειται να περιφραχθεί, προέκυψαν σημαντικές διαφορές, αφού από τους τίτλους κτήσης των εκτάσεων που αγόρασε ο Δήμος προκύπτει ότι η συνολική έκταση είναι 164.151,83τ.μ. ενώ η όλη έκταση που περιφράσσεται είναι 311.701,76τ.μ., διαφορά του μεγέθους της τάξης του 89,89%, η οποία πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να «αιτιολογηθεί» προς την Πολεοδομία, γεγονός που καθυστερεί την έκδοση της οικοδομικής άδειας για την περίφραξη και κατ’ επέκταση την δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ