Προβολή ταινίας
Προβολή ταινίας

Μετά την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 20-12-2022, όπου
προβλήθηκε ταινία για μικρά παιδιά στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δ.Σ. Νίκος Μίγκος, και τη μεγάλη απήχηση που είχε η εκδήλωση αυτή,
ανακοινώνουμε τη διοργάνωση παρόμοιων εκδηλώσεων, σε σταθερή
βάση, μία φορά το μήνα.
Γι’ αυτή την Παρασκευή, 13-1-2023 και ώρα 6.00, στον ίδιο χώρο,
έχει προγραμματιστεί η προβολή ταινίας για μικρά παιδιά.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ