Προτεινόμενα μέτρα για την ανακούφιση των αγροκτηνοτρόφων από τις επιπτώσεις του κορονοϊού covid-19.
Προτεινόμενα μέτρα για την ανακούφιση των αγροκτηνοτρόφων από τις επιπτώσεις του κορονοϊού  covid-19.

 Οι περισσότερες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας είναι κατ´ εξοχήν γεωργοκτηνοτροφικές και οι τοπικές οικονομίες των Περιφερειακών διαμερισμάτων στηρίζονται ως επί το πλείστον από την παραγωγή των κτηνοτροφικών και αγροτικών προϊόντων.

    Ευλόγως και δικαιολογημένα υπάρχει έντονη ανησυχία για τις οικονομικές επιπτώσεις που θα επιφέρει η κρίση του κορονοϊού covid-19 στις δυο αυτές παραγωγικές τάξεις.

   Προέχει σίγουρα η αντιμετώπιση της νόσου αλλά θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε και για την κρίση της επόμενης μέρας.

    Η ένταξη των αγροτών και κτηνοτρόφων στα μέτρα οικονομικής στήριξης είναι θέμα επιβίωσης και θα πρέπει να παραμείνουν ζωντανοί ώστε να αποτελέσουν αύριο τους πυλώνες ανάπτυξης

Προτεινόμενα μέτρα για την ανακούφιση των αγροκτηνοτρόφων από τις επιπτώσεις του κορονοϊού covid-19:

1)Ένταξη όλων των ΚΑΔ των αγροτών στο πρόγραμμα στήριξης των 800 €.

2)Μέτρα στήριξης των παραγωγών και πωλητών λαϊκών αγορών

3)Ουσιαστική ενίσχυση της κτηνοτροφίας. Εξαγωγή, απορρόφηση, μέριμνα και διάθεση για τα αμνοερίφια λόγω  Πάσχα και όχι μόνο.

4)Στήριξη της αιγοπροβατοτροφίας με σημαντική αύξηση του ποσού της εξισωτικής αποζημίωσης.

5)Βοοτροφία :Άμεση ενίσχυση στα ελευθέρας και γαλακτοφόρων παραγωγών με στοχευμέναοικονομικά μέτρα στήριξης για την επιβίωση των μονάδων.

6)Αναστολή πληρωμών σε Δημόσιο και ασφαλιστικούς Οργανισμούς έως το τέλος της αποπληρωμής των ενισχύσεων και της παραγωγής.

7)Άμεση χρηματοδότηση της Αγροτικής δραστηριότητας με μηδενικό επιτόκιο , εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου  και εξαετή περίοδο αποπληρωμής .

8)Ουσιαστική μέριμνα στις καλλιέργειες που καταστρέφονται  είτε εξ αιτίας των καιρικών φαινομένων( Αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ άμεσα)  είτε εξ αιτίας των επιπτώσεων του κορονοϊού στην αγορά (deminimis και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτει το ΥΠΑΑΤ).

9)Αναστολή των πληρωμών προς την ΔΕΗ για τις αρδευόμενες εκτάσεις και για την χρήση του Ηλεκτρικού σε Γεωργικές και Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις .

10)Πάγωμα των οφειλών σε δάνεια έως το τέλος του έτους .

11)Εκπόνηση Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράμματος  για την μετά τον κορωνοϊό εποχή όπου θα συμπεριλαμβάνεται η ουσιαστική στήριξη των προϊόντων επισιτιστικής  επάρκειας , των κτηνοτροφικών φυτών για την στήριξη της επάρκειας σε κρέας , γάλα αλλά και των προϊόντων που θεωρούνται οι αιχμές του δόρατος των εξαγωγών για την συναλλαγματική  πρόσοδο στην οικονομία της χώρας και των αγροτών .

12) Άμεσα νέο πρόγραμμα ένταξής Νέων Αγροτών με ουσιαστική ενίσχυση τους.

13) Σχέδια βελτιώσεις να εγκριθούν και χρηματοδοτηθούν όλα τα επιλέξιμα σχέδια ανεξάρτητα βαθμολογίας. Αύξηση προϋπολογισμού στη Δ. Μακεδονία λόγο αντιστάθμισης του λιγνίτη.

14) Άμεση προκήρυξη των προγραμμάτων του ΠΑΑ  να είναι ευέλικτα και προσιτά στους Αγρότες. 

                            Ο Δήμαρχος 

​​                    Κορδίλας Κ. Δημήτριος